Autorizarea Programelor de Formare Profesională Continuă

luni, 25 martie 2019 Noutăți

În perioada 30 noiembrie – 19 decembrie 2018 Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a organizat evaluarea în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de formare continua elaborate în cadrul proiectului TEACH ME. Au fost supuse autorizării 11 programe destinate extinderii și aprofundării competențelor profesionale ale cadrelor didactice din instituțiile de învățământ pentru toate treptele și nivelurile de studii:

În conformitate cu decizia Consiliului ANACEC, evaluarea a fost realizată de o Comisie constituită din specialiști de cea mai înaltă calificare: doctori habilitați în științe pedagogice, manageri ai instituțiilor de învățământ, specialiști în domeniul TIC.

Comisia a întreprins vizite de lucru în cele 6 universități partenere pentru a stabili gradul de corespundere a programelor înaintate spre autorizare rigorilor standardelor naționale. Orarul vizitelor a fost stabilit de comun acord cu Centrele de formare continua din instituții:

 • Universitatea de Stat din Tiraspol – 30 noiembrie 2018, programele:
  1. Abordări pedagogice inovative;
  2. Tehnologii digitale pentru predare.
 • Universitatea Tehnică a Moldovei – 3 decembrie 2018, programele:
  1. Învățare prin cooperare și dezvoltarea gândirii critice;
  2. Elaborarea materialelor didactice vizuale.
 • Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți – 4 decembrie 2018, programele:
  1. Strategii de învățare eficientă;
  2. Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC.
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova – 6 decembrie 2018, programul „Program de perfecționare a cadrelor didactice universitare și din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în domeniul metodelor pedagogice inovatoare de abordare a învățării”.
 • Universitatea de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul – 17 decembrie 2018, programele:
  1. Utilizarea TIC în învățământul centrat pe cel cel învață;
  2. Tehnici pedagogice interactive în învățământul centrat pe cel ce învață.
 • Universitatea de Stat din Comrat – 19 decembrie 2018, programele:
  1. Abordări inovative în procesul de învățământ;
  2. E-teaching (tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC).

Rezultatele evaluării au fost examinate în cadrul ședinței Consiliului ANACEC din 25 ianuarie 2019. În conformitate cu decizia primită de Consiliu toate cele 11 Programe de Formare Profesională Continuă au fost autorizate și instituțiile vor primi certificate de autorizare validate de organele de resort.

Decizia Consiliului ANACEC urmează să fie aprobată prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării.

Vizita la Universitatea de Stat din Tiraspol – 30 noiembrie 2018

 

Vizita la Universitatea Tehnică a Moldovei – 3 decembrie 2018

 

Vizita laUniversitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți – 4 decembrie 2018

 

Vizita la Universitatea Agrară de Stat din Moldova – 6 decembrie 2018

 

Vizita la Universitatea de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul – 17 decembrie 2018

 

 

Vizita la Universitatea de Stat din Comrat – 19 decembrie 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *