Vizita de monitorizare a impactului proiectului TEACHME

duminică, 31 martie 2019 Noutăți

La 28 martie 2019 Oficiul Național ERASMUS+ Moldova a oferit universităților partenere ale proiectului TEACHME un prilej nou de a se convoca la masa rotundă: evaluarea impactului implementării proiectului pe toate dimensiunile. Instituția gazdă a evenimentului a fost Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), care a fost coordonator local al proiectului.    La întrunire a participat staff-ul Oficului Național ERASMUS+ Moldova: Claudia Melinte, Cristina Gherman  și Ana Samson. Olga Zubicov, managerul proiectului TEACHME, a fost prezentă on-line de la Bielefeld, Germania.

Universitățile partenere din Republica Moldova au delegat la această ședință membrii activi ai echipelor instituționale de proiect. Astfel, Universitatea de Stat din Tiraspol a fost reprezentată de Andrei Braicov – coordonator național al proiectului TEACHME, Lora Moșanu-Șupac – prorector pentru Activitatea Științifică și Relații Internaționale, Larisa Sali – membru al echipei UST a proiectului. De la Universitatea Agrară de Stat din Moldova au participat Veronica Prisăcaru și Iulia Corman. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată de Valentina Prițcan – prorector, Universitatea de Stat din Comrat – de Maria Ianioglo și Tatiana Velicova, Universitatea Tehnică a Moldovei – de Rodion Ciupercă, Institutul de Formare Continuă – de Ilie Vancea.

Cei prezenți au fost salutați de Valeriu Bordan, prim-vicerector UST, care a menționat că proiectul a fost unul de succes pentru toate universitățile partenere beneficiare, dar și pentru sistemul educațional autohton, în special, pentru creșterea performanței cadrelor didactice în era tehnologizării procesului de predare-învățare-evaluare.

Lora Moșanu-Șupac a subliniat că echipele de proiect au atins obiectivele trasate inițial, fapt confirmat și prin autorizarea de către ANACEC a programelor de formare continuă elaborate.

Claudia Melinte s-a referit la rolul evaluării de impact a rezultatelor proiectelor de consolidare a capacităților și a declarat că proiectul TEACHME a produs efecte pozitive la toate treptele și nivelurile sistemului educațional din țară. Participanții au fost invitați la o discuție sinceră menită să reflecte dinamica rezultatelor post-proiect, lecțiile învățate, dar și opiniile în vederea identificării de noi tematici pentru proiectele viitoare.

Au fost reiterate rezultatele cantitative și calitative obținute în proiect: modernizarea și consolidarea infrastructurii Centrelor de formare continua; autorizarea a 11 coursuri noi de către ANACEC; crearea de resource educationale digitale în diverse formate; elaborarea suportului didactic „E-Teaching: studii de caz”; extinderea categoriilor de beneficiari ai programelor de FPC; crearea a 2 laboratoare pentru producerea resurselor digitale; perfecționarea și aprofundarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice; crearea de modele posibil de replicat în procesul educational pentru formarea inițială și pe parcursul vieții etc.

Raportorii au menţionat formele de utilizare a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului la nivel instituțional, progresul remarcat în funcționarea Centrelor de formare continuă, posibile noi obiective care se pot constitui în proiecte viitoare. Post-evaluarea a fost apreciată ca o parte importantă a proiectului, orientată spre a da valoare rezulatelor acestuia.

Au fost acceptate recomandările de a menține și dezvolta relațiile de colaborare între instituțiile partenere stipulate în Memorandumul semnat între instituții în cadrul proiectului, de a consolida în continuare echipele create, de a promova rezultatele atinse în cadrul prooectului, dar și rezultatele de impact prin mijloacele multimedia și instrumentele disponibile, dar și prin intermediul site-ului teachme.ust.md.

Olga Zubicova, managerul proiectului TEACHME, a încurajat echipele să persevereze în multiplicarea rezultatelor proiectului, în trasarea și atingerea de noi obiective și a exprimat disponibilitatea de a continua colaborarea moldo-germană inițiată în cadrul proiectului TEACH ME în scopul sporirii eficienței formării profesionale continue a cadrelor didactice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *