Conferința științifică internațională ”Rolurile și impactul profesorului în societatea modernă”

vineri, 21 septembrie 2018 Conferințe, Noutăți
    La 20-septembrie în cadrul Universității de Stat din Tiraspol a avut loc conferința internațională ”Rolurile și impactul profesorului în societatea modernă” organizată în cadrul proiectului  „Creating Moldovan E-Network for promoting e-teaching in the continuing professional education“ (TEACHME) a programului Erasmus+. La conferință au participat partenerii din universitățile europene din  Germania, Spania, Lituania, Marea Britanie,  Franța, peste 100 de cadre didactice din sistemul de învățământ universitar și preuniversitar din țară.

  Participanții la conferință au fost salutați de către rectorul Universității de Stat din Tiraspol, dnul doctor, profesor universitar interimar Eduard Coropceanu, dna N. Velișco, șef direcție învățământ superior al MECC, dna C. Melinte, coordonator National Erasmus+ Office in Moldova, dnul Christoph Brake  coordonatorul științific al proiectului TEACHME (Germania) și dna Olga Zubicova, coordonatorul proiectului (Germania).

  În cadrul rapoartelor și dezbaterilor referitoare la rolurile profesorului în educație și societate s-a atras atenția asupra faptului, că  profesorul  trebuie să aibă rol de îndrumător, tutore, să încurajeze cursanții prin proiectarea scenariilor colaborative, să individualizeze traseele de învățare, să  sprijine elevii în afara sălii de clasă. Un accent deosebit a fost plasat pe  prezentarea experiențelor practice ale profesorilor și experților din Republica Moldova, Germania, Spania, Lituania, Franța și Marea Britanie.

  Conferința a fost evenimentul final al proiectului Erasmus + ”Crearea E-reţelei moldoveneşti pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” (TEACH ME). Acest proiect si-a adus contribuția la eficientizarea formării profesionale continue a cadrelor universitare,  precum și a celor din învățământul preuniversitar, iar prin aceasta la consolidarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din Moldova, la fortificarea sistemului de formare profesională continuă a cadrelor didactice prin furnizarea de programe de formare inovatoare și oportunități de cooperare în rețea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *